Skulpturparken invigning 2020

Under hösten kommer två separata projekt att invigas av konstnärerna Thomas Karlsson och Leif Elggren. Datum är ej bestämt pga av Covid-19 men kommer att annonseras så snart det är det.

Under hösten 2020 kommer även Persbo Studio inleda ett samarbete med Konstfrämjandet Uppland.
Konstfrämjandet kommer bland annat att anordna visningar av Persbo Skulpturpark. Mer information kommer under sensommaren 2020 både här och på Konstfrämjandet Upplands hemsida: http://uppland.konstframjandet.se/