Persbo
Studio

Persbo Studio är ett kreativt center som startades av konstnärerna Fredrik Strid och Jenny Yurshansky 2011 och drivs sedan våren 2015 av Fredrik Strid

 

Omgiven av norduppländska kulturlandskap och skogar ligger det gamla missionshuset som utgör grunden för Persbo Studios verksamhet.

 

Ända sedan starten har Persbo Studio varit en dynamisk plats för många olika konstnärliga aktiviteter. Med etableringen av en skulpturpark, en konstnärsateljé med gästrum och en skulpturverkstad erbjuds goda förutsättningar för enskilda konstnärer och konstnärgrupper att arbeta och på ett dynamiskt vis och få tillfälle att lugnt fördjupa sina praktiker. Utvecklingen av Persbo Studio kommer från ett eget intresse av att skapa en knytpunkt för konstnärligt utbyte och fokuserad fördjupning inom bildkonsten.

Besök Skulpturparken

Sommaren 2020 så har Persbo Studio initierat ett samarbete med Konstfrämjandet Uppland!

Konstfrämjandet kommer löpande att arrangera guidade visningar av Persbo Skulpturpark.
Håll utkik för den informationen på Konstfrämjandets hemsida:

 

Visningar kan också i enstaka fall för en visning av mig mot en avgift per grupp och visningstillfälle.
(E-posta mig då på fredrikstrid@gmail.com)